Definitie eenheidsstaat, wat betekent eenheidsstaat

Een eenheidsstaat is een staat waarin alle burgers gelijke rechten en plichten hebben, ongeacht hun etniciteit, religie, geslacht of andere kenmerken. In Nederland is de eenheidsstaat geregeld in de Grondwet. De Grondwet garandeert iedereen gelijke rechten en plichten, ongeacht hun achtergrond. De Grondwet bepaalt ook dat iedereen gelijke toegang heeft tot de rechtspraak en dat iedereen gelijke toegang heeft tot de politieke processen.

Leave a Comment