Definitie educatia, wat betekent educatia

Educatie is het proces waarbij mensen kennis, vaardigheden, waarden, normen en houdingen leren. Het is een proces dat mensen helpt om hun potentieel te ontwikkelen en hun leven te verbeteren. Educatie omvat zowel formele als informele leerprocessen en kan plaatsvinden in een klaslokaal, thuis, op het werk of in de gemeenschap.

Leave a Comment