Definitie ecologisch, wat betekent ecologisch

Ecologie is het wetenschappelijk onderzoek naar de interactie tussen organismen en hun omgeving. Het omvat de studie van de relaties tussen organismen en hun fysieke en biologische omgeving, waaronder de invloed van menselijke activiteiten. Ecologie is een interdisciplinaire wetenschap die zich richt op het begrijpen van de complexe interacties tussen organismen en hun omgeving.

Leave a Comment