Definitie discutabel, wat betekent discutabel

Discutabel is een woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat iets onderwerp van discussie is. Het kan gaan om een mening, een idee, een theorie of een besluit. Iets is discutabel als er verschillende meningen over bestaan en er geen duidelijk antwoord is.

Leave a Comment