Definitie delegatie, wat betekent delegatie

Delegatie is het proces waarbij een persoon of organisatie bevoegdheden of verantwoordelijkheden overdraagt aan een andere persoon of organisatie. De persoon of organisatie die de bevoegdheden of verantwoordelijkheden overdraagt, wordt de delegator genoemd. De persoon of organisatie die de bevoegdheden of verantwoordelijkheden ontvangt, wordt de gedelegeerde genoemd.

Leave a Comment