Definitie degraderen, wat betekent degraderen

Degraderen betekent dat iemand of iets een lagere status krijgt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een militair die een lagere rang krijgt, of om een product dat van een hogere naar een lagere kwaliteitsklasse wordt geschikt. Ook kan het gaan om een persoon die een lagere functie krijgt of een bedrijf dat een lagere kredietscore krijgt.

Leave a Comment