Definitie correlatie, wat betekent correlatie

Correlatie is een statistische term die wordt gebruikt om de mate van samenhang tussen twee variabelen te beschrijven. Correlatie geeft aan in hoeverre de waarden van de twee variabelen samenhangen. Als de waarden van de twee variabelen sterk samenhangen, is er sprake van een hoge correlatie. Als de waarden van de twee variabelen nauwelijks samenhangen, is er sprake van een lage correlatie.

Leave a Comment