Definitie conformisme, wat betekent conformisme

Conformisme is een sociaal-psychologisch fenomeen waarbij mensen hun gedrag, opvattingen en waarden aanpassen aan de normen en waarden van de groep waarin ze zich bevinden. Het is een vorm van sociale conformiteit waarbij mensen hun eigen identiteit en persoonlijkheid onderdrukken om te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

Leave a Comment