Definitie competenties, wat betekent competenties

Competenties zijn vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn om een bepaalde taak of functie goed uit te voeren. Ze kunnen worden verdeeld in technische, sociale en persoonlijke competenties. Technische competenties zijn vaardigheden die specifiek zijn voor een bepaalde functie, zoals het kunnen programmeren van computers of het kunnen bedienen van een machine. Sociale competenties zijn vaardigheden die nodig zijn om met anderen te communiceren, zoals het kunnen luisteren, samenwerken en conflicten oplossen. Persoonlijke competenties zijn vaardigheden die nodig zijn om een taak goed uit te voeren, zoals het kunnen plannen, organiseren en prioriteiten stellen.

Leave a Comment