Definitie coe, wat betekent coe

Coe is een afkorting voor ‘Cumulatief Optelsom Effect’. Het is een statistische methode die wordt gebruikt om de cumulatieve effecten van een bepaalde variabele op een andere variabele te meten. Het wordt vaak gebruikt om de effecten van een bepaalde behandeling of interventie op een populatie te bepalen.

Leave a Comment