Definitie clausule, wat betekent clausule

Een clausule is een bepaling in een contract of overeenkomst die een bepaalde rechtsgevolgen heeft. Het is een afzonderlijk onderdeel van een document dat een bepaalde bepaling of regel bevat. Clausules kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de verplichtingen van de partijen, de verdeling van de kosten, de verantwoordelijkheden, de verjaringstermijn, de aansprakelijkheid, de beƫindiging van de overeenkomst, enzovoort.

Leave a Comment