Definitie bijstand, wat betekent bijstand

Bijstand is een vorm van financiële ondersteuning die door de overheid wordt verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Het doel van bijstand is om mensen te helpen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Bijstand kan bestaan uit geldelijke steun, maar ook uit andere vormen van ondersteuning zoals hulp bij het zoeken naar werk, opleidingen of andere vormen van ondersteuning.

Leave a Comment