Definitie bestek, wat betekent bestek

Een bestek is een document dat de technische en financiële voorwaarden bevat voor de uitvoering van een opdracht. Het bestek wordt gebruikt bij aanbestedingen en is bedoeld om de aanbieders van diensten of producten te informeren over de eisen die aan de opdracht worden gesteld. Het bestek bevat onder andere informatie over de kwaliteitseisen, de leveringsvoorwaarden, de betalingscondities en de termijnen.

Leave a Comment