Definitie bedrijfsmiddelen, wat betekent bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn alle middelen die een bedrijf gebruikt om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit omvat zowel materiële als immateriële activa, zoals gebouwen, machines, voorraden, technologie, intellectueel eigendom, klantenbestanden, goodwill en merken. Bedrijfsmiddelen zijn essentieel voor het succes van een bedrijf, omdat ze de basis vormen voor de productie van goederen en diensten.

Leave a Comment