Definitie aras, wat betekent aras

Aras is een Nederlandse term voor een kleine, ondiepe waterplas of meer. Het is een oud woord dat afkomstig is van het Middelnederlandse woord “ara”, dat “meer” betekent. Arassen zijn vaak te vinden in het Nederlandse landschap, waar ze worden gebruikt als recreatiegebieden, voor de visserij of als waterbronnen.

Leave a Comment