Definitie adhocratie, wat betekent adhocratie

Adhocratie is een vorm van organisatie waarin de structuur en de besluitvorming flexibel en dynamisch zijn. In adhocratie staat de mens centraal en worden beslissingen genomen op basis van kennis, vaardigheden en ervaring. Er wordt geen rekening gehouden met hiërarchische structuren, maar er wordt wel rekening gehouden met de kwaliteit van de besluitvorming. Adhocratie is een vorm van organisatie die geschikt is voor organisaties die snel moeten reageren op veranderingen in de omgeving.

Leave a Comment