Definitie activa, wat betekent activa

Activa zijn alle bezittingen van een bedrijf of persoon. Activa omvatten zowel materiële als immateriële bezittingen, zoals geld, grondstoffen, voorraden, gebouwen, machines, patenten, merken en goodwill. Activa worden gebruikt om schulden te betalen, inkomsten te genereren of als onderpand voor leningen.

Leave a Comment