Definitie acceptatiecriteria, wat betekent acceptatiecriteria

Acceptatiecriteria zijn eisen die aan een product, dienst of systeem worden gesteld om te bepalen of het voldoet aan de verwachtingen. Ze worden gebruikt om te bepalen of een product, dienst of systeem geschikt is voor gebruik. Acceptatiecriteria kunnen technische, functionele, financiële, operationele of andere criteria omvatten.

Leave a Comment