Definitie aalmoezenier, wat betekent aalmoezenier

Een aalmoezenier is een persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van financiële hulp aan mensen in nood. Het is een functie die vaak wordt uitgevoerd door een religieuze organisatie, zoals een kerk of een synagoge. Aalmoezeniers bieden financiële steun aan mensen die het moeilijk hebben, zoals mensen die zonder werk zitten, mensen met een laag inkomen of mensen die in armoede leven. Ze bieden ook advies en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben.

Leave a Comment