• Definitie altruïsme, wat betekent altruïsme

  Altruïsme is het vermogen om zichzelf te vergeten en anderen te helpen, zonder iets terug te verwachten. Het is een vorm van zelfopoffering waarbij iemand zichzelf ondergeschikt maakt aan het welzijn van anderen.

 • Definitie sàrl, wat betekent sàrl

  Een Sàrl (Société à Responsabilité Limitée) is een vorm van een vennootschap in Nederland. Het is een vennootschap waarbij de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt is tot het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd. De Sàrl is een veelgebruikte vorm van ondernemerschap in Nederland, omdat het een goede balans biedt tussen de bescherming van de aandeelhouders […]

 • Definitie radioapintie, wat betekent radioapintie

  Radioactiviteit is het proces waarbij atoomkernen spontaan energie uitstralen in de vorm van straling. Deze straling kan bestaan uit gamma-straling, alfa-straling, beta-straling of neutronen. Radioactiviteit is een natuurlijk voorkomend fenomeen, maar kan ook kunstmatig worden veroorzaakt door middel van kernfusie of kernsplijting.

 • Definitie llegett, wat betekent llegett

  Llegett is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat ongebruikelijk, ongewoon of onverwacht is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat ongepast of ongepast is.

 • Definitie abondanware, wat betekent abondanware

  Abondanware is een term die wordt gebruikt om software aan te duiden die gratis en open source is. Het is een combinatie van de woorden ‘abundant’ en ‘software’. Abondanware is meestal gemaakt door vrijwilligers en is bedoeld om gebruikers te helpen bij het oplossen van problemen of het verbeteren van hun computerprestaties.

 • Definitie graspen, wat betekent graspen

  Graspen is een term die gebruikt wordt om het vastpakken van iets met de handen aan te duiden. Het is een combinatie van het woord ‘grijpen’ en ‘gras’. Het is een techniek die vaak gebruikt wordt bij het klimmen, waarbij de klimmer zijn of haar handen gebruikt om zichzelf omhoog te trekken.

 • Definitie feysbook, wat betekent feysbook

  Feysbook is een online sociale netwerksite waar gebruikers kunnen communiceren met vrienden, familie en andere gebruikers. Gebruikers kunnen berichten, foto’s en video’s delen, evenementen organiseren, groepen maken en meer. Het is een platform waar mensen met elkaar kunnen verbinden en interacteren.

 • Definitie roofmade, wat betekent roofmade

  Een roofmade is een insect dat voorkomt in de Nederlandse natuur. Het is een kleine, bruine vlieg die voornamelijk voorkomt in de buurt van water. Roofmades leven van planten en kleine dieren, zoals insecten. Ze zijn een belangrijke voedselbron voor veel vogels en andere dieren.

 • Definitie abondenware, wat betekent abondenware

  Abondenware is software die gratis wordt aangeboden, meestal met het doel om reclame te maken voor een product of dienst. Het kan ook worden gebruikt om een bepaalde technologie te promoten of om een bepaalde technologie te laten zien. Abondenware is meestal een beperkte versie van een commerciële software of een gratis versie van een […]

 • Definitie neissegrens, wat betekent neissegrens

  De Neissegrens is de grens tussen Duitsland en Polen. De grens volgt de Neisse-rivier en de Oder-Neisse-linie, die in 1945 werd vastgesteld door de Conferentie van Jalta. De grens is sindsdien de officiële grens tussen de twee landen.

 • Definitie abandoneware, wat betekent abandoneware

  Abandonware is een term die wordt gebruikt om software aan te duiden die door de oorspronkelijke ontwikkelaar of uitgever is verlaten of verwaarloosd. Deze software is meestal niet meer commercieel verkrijgbaar en kan alleen worden gedownload van websites die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van oude software.

 • Definitie abadonware, wat betekent abadonware

  Abandonware is een term die wordt gebruikt om software aan te duiden die door de oorspronkelijke ontwikkelaar of uitgever niet meer wordt ondersteund of verkocht. Het is software die niet meer wordt bijgewerkt of verkocht, maar die nog steeds online beschikbaar is.

 • Definitie terzijnertijd, wat betekent terzijnertijd

  Terzijnertijd is een term die wordt gebruikt om de tijd aan te geven die verstreken is sinds een bepaalde gebeurtenis. Het is een tijdsaanduiding die wordt gebruikt om de relatieve tijd tussen twee gebeurtenissen te beschrijven. Bijvoorbeeld, als iemand zegt dat iets twee jaar geleden gebeurde, dan is dat twee jaar terzijnertijd.

 • Definitie influx, wat betekent influx

  Influx is een term die wordt gebruikt om een toename van iets te beschrijven, meestal in een korte periode. Het kan worden gebruikt om een toename van bezoekers, verkeer, klanten, verkoop, enz. te beschrijven.

 • Definitie civil, wat betekent civil

  Civil is een juridische term die verwijst naar de burgerlijke rechtspraak, die zich bezighoudt met geschillen tussen particulieren, zoals bijvoorbeeld echtscheidingen, contracten, eigendomsrechten en schadevergoedingen. Civil law is een onderdeel van het recht dat zich bezighoudt met de rechten en plichten van burgers onderling.

 • Definitie dorathy, wat betekent dorathy

  Dorathy is een meisjesnaam. Het is afgeleid van de Griekse naam Dorothea, wat “gift van God” betekent.

 • Definitie hardreset, wat betekent hardreset

  Een harde reset is een procedure waarbij alle instellingen van een apparaat teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Hierbij worden alle gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, zoals bestanden, foto’s, muziek, etc., verwijderd.

 • Definitie tafefobie, wat betekent tafefobie

  Tafefobie is een angststoornis waarbij iemand een extreme angst heeft vom levend begraven te worden.

 • Definitie secundary, wat betekent secundary

  Secundair is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een niveau van onderwijs dat volgt op het basisonderwijs. Het secundair onderwijs omvat meestal middelbare scholen, technische scholen, professionele scholen en andere soorten scholen die studenten voorbereiden op verdere studies of op een carrière.

 • Definitie you’re, wat betekent you’re

  Je bent: een persoon, een entiteit of een ding dat bestaat of bestond.

 • Definitie www.webklik.nl, wat betekent www.webklik.nl

  Webklik is een Nederlandse website die informatie, tips en adviezen biedt over het gebruik van internet. Het biedt ook een platform waar gebruikers hun ervaringen kunnen delen en discussies kunnen voeren over verschillende onderwerpen. Webklik is een goede bron van informatie voor mensen die meer willen weten over het gebruik van internet en de verschillende […]

 • Definitie abondonware, wat betekent abondonware

  Abandonware is software die door de oorspronkelijke ontwikkelaar of uitgever is verlaten of niet meer wordt ondersteund. Het is meestal oude software die niet meer commercieel verkrijgbaar is. Het is vaak gratis te downloaden, maar de licentie is meestal niet duidelijk.

 • Definitie kakhoofd, wat betekent kakhoofd

  Kakhoofd is een scheldwoord dat gebruikt wordt om iemand te beschrijven als dom, onnozel of onhandig. Het kan ook gebruikt worden om iemand te beschrijven als iemand die niet goed nadenkt of iemand die domme dingen doet.

 • Definitie scn, wat betekent scn

  SCN staat voor Stichting Certificering Nederland. Deze stichting is opgericht om de kwaliteit van producten en diensten in Nederland te verbeteren. Ze bieden certificeringen aan bedrijven die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De certificeringen geven aan dat een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en dat het product of de dienst van goede kwaliteit is.

 • Definitie fontanellen, wat betekent fontanellen

  Fontanellen zijn zachte plekken in het schedelbot van een baby. Ze zijn bedekt met een dun laagje botweefsel en een dun laagje huid. Fontanellen zijn normaal gesproken aanwezig bij pasgeborenen en verdwijnen meestal tussen de leeftijd van 6 en 18 maanden. Ze zijn bedoeld om de schedel te helpen groeien en de druk in de […]

 • Definitie onus, wat betekent onus

  Onus is een Latijnse term die letterlijk ‘last’ of ‘verplichting’ betekent. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iemand verantwoordelijk is voor iets, of dat er een bepaalde verplichting of verantwoordelijkheid op iemand rust.

 • Definitie f1club, wat betekent f1club

  F1Club Nederland is een Nederlandse vereniging voor liefhebbers van Formule 1. De vereniging is opgericht in 1997 en heeft als doel het bevorderen van de kennis en het enthousiasme voor de Formule 1 onder haar leden. F1Club Nederland organiseert regelmatig evenementen, zoals race-uitjes, meet-ups en andere activiteiten. Daarnaast biedt de vereniging ook informatie over de […]

 • Definitie wannen, wat betekent wannen

  Wannen zijn grote, meestal rechthoekige, metalen of kunststof bakken die worden gebruikt om te baden of om voorwerpen in te wassen. Ze hebben meestal een afvoer aan de onderkant waardoor het water kan weglopen.

 • Definitie kutsite, wat betekent kutsite

  Kutsite is een scheldwoord dat gebruikt wordt om een website te beschrijven die van slechte kwaliteit is, of die niet goed ontworpen is. Het kan ook gebruikt worden om een website te beschrijven die vol staat met ongewenste reclame of die gebruik maakt van misleidende technieken.

 • Definitie eerhard, wat betekent eerhard

  Eerhard is een voornaam die afgeleid is van het Germaanse woord “erhard”, wat “sterk met de speer” betekent. Het is een mannelijke naam die voornamelijk in Duitsland en Nederland gebruikt wordt.

 • Definitie flanking, wat betekent flanking

  Flanking is het omringen van een bepaald gebied of object met een ander object of gebied. Het doel hiervan is om de bewegingsvrijheid van het omringde object te beperken of om het te beschermen.

 • Definitie www.tlen, wat betekent www.tlen

  Tlen is een gratis online communicatiedienst die gebruikers in staat stelt om te chatten, bestanden te verzenden, videogesprekken te voeren en meer. Het is een populaire service in Polen, maar heeft ook gebruikers over de hele wereld.

 • Definitie woordstapels, wat betekent woordstapels

  Woordstapels zijn woorden die samen een betekenis hebben. Ze worden vaak gebruikt om een complexe of abstracte idee te verduidelijken. Bijvoorbeeld: ‘een kat in een zak kopen’ is een woordstapel die wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onmogelijk is.

 • Definitie veelvormig, wat betekent veelvormig

  Veelvormig Nederlands is een term die wordt gebruikt om de verschillende dialecten en stijlen van het Nederlands aan te duiden. Het omvat zowel de standaardtaal als de regionale dialecten die in Nederland worden gesproken. Veelvormig Nederlands is een term die wordt gebruikt om de verschillende manieren waarop Nederlands wordt gesproken te beschrijven. Het omvat zowel […]

 • Definitie grootgeschapen, wat betekent grootgeschapen

  Grootgeschapen is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand te beschrijven die een grote, sterke fysieke gestalte heeft. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die een grote invloed heeft of een grote aanwezigheid heeft.

 • Definitie caracollen, wat betekent caracollen

  Caracollen is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een soort kleine, kronkelende bewegingen te beschrijven. Het wordt vaak gebruikt om de bewegingen van een dier of insect te beschrijven, zoals de bewegingen van een kat of een krekel.

 • Definitie facilator, wat betekent facilator

  Een facilitator is iemand die mensen of groepen helpt bij het bereiken van hun doelen. Hij of zij begeleidt de groep bij het verkrijgen van inzicht, het verbeteren van communicatie, het oplossen van conflicten en het verwezenlijken van resultaten. Een facilitator is een neutrale partij die geen oordeel vellt en geen advies geeft.

 • Definitie paralyse, wat betekent paralyse

  Paralyse is een verlamming van een deel van het lichaam, meestal veroorzaakt door een aandoening van het zenuwstelsel. De verlamming kan gedeeltelijk of volledig zijn en kan beperkt zijn tot een bepaald deel van het lichaam, zoals de armen of benen, of het hele lichaam.

 • Definitie laatst, wat betekent laatst

  Laatst is een bijvoeglijk naamwoord dat gebruikt wordt om aan te geven dat iets het meest recente of meest recentelijk gebeurde is. Het kan ook gebruikt worden om aan te geven dat iets het laatste in een reeks is.

 • Definitie hija, wat betekent hija

  Hija is een Spaanse term die dochter betekent. Het is een woord dat gebruikt wordt om een meisje of vrouw aan te duiden die de dochter is van een bepaalde persoon.

 • Definitie pokerfiche, wat betekent pokerfiche

  Pokerfiches zijn kleine, meestal ronde stukjes plastic of kunststof die worden gebruikt als betaalmiddel in poker. Ze worden gebruikt om inzetten te plaatsen, winsten te verdelen en als een manier om de pot te verhogen. Pokerfiches kunnen verschillende waarden hebben, afhankelijk van de regels van het spel.

 • Definitie artiekelnummer, wat betekent artiekelnummer

  Artikelnummer is een uniek nummer dat wordt gebruikt om een specifiek product of artikel te identificeren. Het wordt vaak gebruikt in de detailhandel, waar het wordt gebruikt om producten te identificeren, te volgen en te verkopen. Artikelnummers worden ook gebruikt in de logistiek, waar ze worden gebruikt om producten te identificeren en te volgen tijdens […]

 • Definitie rockeren, wat betekent rockeren

  Rockeren is een muziekstijl die voortkomt uit de rock-‘n-rollmuziek uit de jaren 50. Het is een stijl die gekenmerkt wordt door een harde, opzwepende beat, gitaarriffs en een zangstijl die vaak schreeuwerig is. De stijl is ontstaan in de jaren 60 en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. Tegenwoordig wordt de stijl ook wel ‘hardrock’ genoemd.

 • Definitie exitpoll, wat betekent exitpoll

  Een exitpoll is een onderzoek waarbij kiezers worden gevraagd naar hun stemgedrag bij een verkiezing. De resultaten van een exitpoll worden gebruikt om de uitslag van een verkiezing te voorspellen voordat de officiële uitslag bekend is.

 • Definitie deponatie, wat betekent deponatie

  Deponatie is het proces waarbij afvalstoffen worden afgezet in een geschikte locatie, zoals een afvalstortplaats, een verbrandingsinstallatie of een verwerkingsinstallatie. Het doel van deponatie is om afvalstoffen op een veilige manier te verwijderen en te voorkomen dat ze schadelijk zijn voor het milieu.

 • Definitie coporate, wat betekent coporate

  Corporate is een Engelse term die wordt gebruikt om een bedrijf of organisatie te beschrijven. Het is een verzamelterm voor alle activiteiten die een bedrijf of organisatie uitvoert, zoals het verkopen van producten of diensten, het aanbieden van financiële diensten, het verhuren van eigendommen, het verstrekken van advies en het beheren van personeel. Corporate kan […]

 • Definitie hermanjordan, wat betekent hermanjordan

  Herman Jordan is een Nederlandse voetballer die in de jaren ’90 actief was als verdediger. Hij speelde voor verschillende clubs, waaronder FC Utrecht, Feyenoord en FC Twente. Jordan was ook lid van het Nederlands elftal, waarmee hij deelnam aan het WK 1994 in de Verenigde Staten.

 • Definitie modulator, wat betekent modulator

  Een modulator is een apparaat dat een signaal van een bepaalde frequentie en amplitude omzet in een ander signaal met een andere frequentie en amplitude. Het wordt gebruikt om informatie te coderen, te verzenden en te ontvangen.

 • Definitie plaatsnaamkunde, wat betekent plaatsnaamkunde

  Plaatsnaamkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van plaatsnamen. Het onderzoekt de oorsprong, betekenis en geschiedenis van plaatsnamen in Nederland. Het bestudeert ook de veranderingen in de plaatsnamen door de tijd heen, evenals de verschillende manieren waarop plaatsnamen worden gebruikt. Plaatsnaamkunde is een belangrijk onderdeel van de taalkunde en de geschiedenis van […]

 • Definitie bevind, wat betekent bevind

  Definitie: een omschrijving van iets, waardoor het duidelijk wordt wat het is.

 • Definitie idn, wat betekent idn

  IDN staat voor Internationalized Domain Name en is een technologie die het mogelijk maakt om domeinnamen te gebruiken die niet alleen bestaan uit de standaard ASCII-tekens (A-Z, 0-9). IDN maakt het mogelijk om domeinnamen te gebruiken die bestaan uit tekens uit andere talen, zoals het Chinees, Japans, Arabisch, enz.

 • Definitie scipper, wat betekent scipper

  Schipper is een beroep dat wordt uitgeoefend door iemand die verantwoordelijk is voor het besturen van een schip. De schipper is verantwoordelijk voor het navigeren, het beheer van de lading, het onderhoud van het schip en het bewaken van de veiligheid van de bemanning.

 • Definitie flamk, wat betekent flamk

  Flamk is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een gerecht aan te duiden dat bestaat uit gebakken aardappelen, uien en spek. Het is een populair gerecht in Nederland en wordt vaak als bijgerecht geserveerd.

 • Definitie customercare, wat betekent customercare

  Customer Care is het proces waarbij een bedrijf zich richt op het verstrekken van klantenservice, waaronder het beantwoorden van klantenvragen, het oplossen van klantenproblemen en het verstrekken van informatie over producten en diensten. Het doel van Customer Care is om klanten tevreden te stellen en te helpen bij het oplossen van hun problemen.

 • Definitie indelen, wat betekent indelen

  Indelen is het verdelen van iets in verschillende categorieën of groepen. Het kan ook worden gebruikt om een lijst of een verzameling items te organiseren. Bijvoorbeeld, als je een lijst met boeken hebt, kun je deze indelen op basis van genre, auteur of publicatiedatum.

 • Definitie coggles, wat betekent coggles

  Coggles is een online winkel die kleding, schoenen, accessoires en lifestyle-producten verkoopt. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten van bekende merken, waaronder Adidas, Nike, Converse, Dr. Martens, Barbour, UGG en vele anderen. Coggles biedt ook een selectie van exclusieve stukken van kleinere, opkomende merken. De website biedt ook een aantal lifestyle-artikelen, zoals boeken, […]

 • Definitie ritsig, wat betekent ritsig

  Ritsig is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat krap, strak of stijf is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat moeilijk te bewegen is.

 • Definitie redtape, wat betekent redtape

  Redtape is een term die wordt gebruikt om bureaucratische procedures of regels aan te duiden die onnodig ingewikkeld of tijdrovend zijn. Het is een term die wordt gebruikt om de onnodige administratieve rompslomp aan te duiden die vaak wordt geassocieerd met overheidsinstellingen.

 • Definitie thian, wat betekent thian

  Thian is een term die wordt gebruikt om iemand aan te duiden die een speciale band heeft met iemand anders. Het is een term die vaak wordt gebruikt om aan te geven dat twee mensen een hechte vriendschap of een intieme relatie hebben.

 • Definitie fascilitator, wat betekent fascilitator

  Een facilitator is iemand die mensen of groepen helpt bij het bereiken van hun doelen door middel van het verbeteren van hun communicatie, samenwerking en besluitvorming. Het doel van een facilitator is om een omgeving te creëren waarin mensen hun doelen kunnen bereiken door middel van effectieve communicatie, samenwerking en besluitvorming.

 • Definitie carreira, wat betekent carreira

  Carreira is een Portugese term die wordt gebruikt om een carrière of loopbaan te beschrijven. Het is een term die vaak wordt gebruikt om de professionele ontwikkeling van iemand te beschrijven, waarbij de persoon steeds meer verantwoordelijkheden en kennis verwerft.

 • Definitie рбт, wat betekent рбт

  RBT staat voor Richtlijn Behandelingstherapie. Het is een richtlijn die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en is bedoeld om de kwaliteit van psychotherapie te verbeteren. De richtlijn bevat richtlijnen voor de behandeling van psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingen. De richtlijn bevat ook richtlijnen voor de beoordeling van de […]

 • Definitie plunging, wat betekent plunging

  Plungen is een techniek waarbij een stuk materiaal, zoals staal of hout, wordt gebogen door het in een vorm te drukken. Het wordt vaak gebruikt om metalen platen of buizen te buigen.

 • Definitie svensk, wat betekent svensk

  Svensk: En svensk är en person som är född eller bosatt i Sverige. Nederlands: Een Zweed is iemand die geboren of woonachtig is in Zweden.

 • Definitie patriciër, wat betekent patriciër

  Patriciër is een Nederlands woord dat verwijst naar een lid van de oude adel of de hogere burgerij. De patriciërs waren de rijke en machtige leden van de samenleving die de politieke, economische en sociale leiding hadden.

 • Definitie doreth, wat betekent doreth

  Doreth is een Nederlandse voornaam die afgeleid is van de naam Dorothea. Het betekent “gift van God”. De naam is afgeleid van het Griekse woord doron, wat “gift” betekent.

 • Definitie bijwerken, wat betekent bijwerken

  Bijwerken is het actief verbeteren van een bestaande versie van een product, dienst of systeem. Het doel van bijwerken is om de functionaliteit, prestaties, stabiliteit, beveiliging en/of gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Bijwerken kan worden uitgevoerd door het toevoegen van nieuwe functies, het verbeteren van bestaande functies, het verwijderen van ongewenste functies of het oplossen van bekende […]

 • Definitie deponeringen, wat betekent deponeringen

  Deponeringen zijn financiële transacties waarbij geld of waardevolle goederen worden gestort bij een financiële instelling, zoals een bank of een beleggingsfonds, voor een bepaalde periode. Het doel van deze transacties is om geld te beschermen tegen inflatie, rentevoeten en andere marktfactoren. De financiële instelling betaalt rente over de gestorte waarde, waardoor de waarde van het […]

 • Definitie deny, wat betekent deny

  Deny betekent weigeren.

 • Definitie ferri, wat betekent ferri

  Ferri is een chemisch element met het symbool Fe en atoomnummer 26. Het is een zilverwit metaal dat voorkomt in de aardkorst en wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder de productie van staal en andere legeringen, alsmede in de farmaceutische, voedsel- en cosmetische industrieën.

 • Definitie regenten, wat betekent regenten

  Regenten zijn personen die de regerende vorsten van een land vertegenwoordigen. In Nederland worden regenten benoemd door de koning of koningin om de regerende vorsten te vertegenwoordigen. Regenten hebben vaak een ceremoniële functie en zijn verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de koning of koningin bij officiële gelegenheden.

 • Definitie quaries, wat betekent quaries

  Queries zijn vragen die je stelt aan een database om informatie op te vragen. Ze worden gebruikt om gegevens te zoeken, te filteren, te sorteren en te manipuleren. Queries kunnen worden geschreven in een querytaal zoals SQL (Structured Query Language).

 • Definitie lalla, wat betekent lalla

  Lalla is een Nederlandse term die gebruikt wordt om iemand te beschrijven die lui, ongeïnteresseerd of ongeïnspireerd is.

 • Definitie seehausen, wat betekent seehausen

  Seehausen is een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Het is gelegen aan de rivier de Elbe, ten noorden van Magdeburg. Seehausen is een klein dorp met ongeveer 1.500 inwoners. Het is bekend om zijn prachtige natuur en het is een populaire bestemming voor toeristen. Er zijn veel wandel- en fietspaden in de omgeving, evenals […]

 • Definitie volhoudend, wat betekent volhoudend

  Volhoudend betekent dat iemand vasthoudt aan een bepaalde opvatting, idee of plan, ondanks tegenslagen of tegenstand. Het is een karaktereigenschap die gepaard gaat met doorzettingsvermogen, vastberadenheid en een sterk verlangen om te slagen.

 • Definitie specks, wat betekent specks

  Specks is een informeel woord voor bril. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een bril met een kleine, ronde of ovale montuur.

 • Definitie beeldregistratie, wat betekent beeldregistratie

  Beeldregistratie is een techniek waarbij beelden worden vastgelegd en opgeslagen in een computerbestand. Deze beelden kunnen vervolgens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het analyseren van bewegingen, het identificeren van objecten of het verwerken van informatie.

 • Definitie yuppies, wat betekent yuppies

  Yuppies (afkorting van Young Urban Professionals) zijn jonge, ambitieuze stedelijke professionals die zich kenmerken door hun hoge inkomen, goede opleiding en carrièredoelen. Ze zijn vaak geconcentreerd in grote steden, waar ze hun carrière vormen en hun levensstijl uitdragen. Yuppies zijn vaak geassocieerd met materialisme, consumptie en status.

 • Definitie imb, wat betekent imb

  Imb is een afkorting voor ‘in- en uitbouw’. Het is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar het proces van het bouwen van een gebouw of structuren binnen een bestaand gebouw. Het omvat het bouwen van muren, plafonds, vloeren, ramen, deuren, verlichting, verwarming, airconditioning, elektrische installaties, sanitair, meubilair en andere bouwonderdelen.

 • Definitie transmuteren, wat betekent transmuteren

  Transmuteren is het proces waarbij een element of een verbinding wordt omgezet in een ander element of verbinding. Het is een chemische reactie waarbij de atoomstructuur van een stof wordt gewijzigd.

 • Definitie lwi, wat betekent lwi

  LWI staat voor Landelijk Werkgevers Informatiepunt. Het is een initiatief van de Nederlandse overheid om werkgevers te helpen bij het vinden van informatie over arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en andere arbeidsgerelateerde onderwerpen. Het LWI biedt ook informatie over de verschillende overheidsregelingen en subsidies die beschikbaar zijn voor werkgevers.

 • Definitie respectief, wat betekent respectief

  Respect is het waarderen van iemands waarde, rechten en meningen. Het is een manier om te laten zien dat je iemand waardeert en respecteert. Respect is een belangrijk onderdeel van een gezonde relatie en is essentieel voor een harmonieuze samenleving.

 • Definitie tremayne, wat betekent tremayne

  Tremayne is een Engelse jongensnaam. Het betekent letterlijk “steenburcht”. De naam is afgeleid van de Franse naam Tristan, wat “lawaai maken” betekent.

 • Definitie crossdressporn, wat betekent crossdressporn

  Crossdressporn is een vorm van pornografie waarin mannen zich kleden als vrouwen en seksuele handelingen uitvoeren. Het is bedoeld om de fantasieën van mensen te vervullen die geïnteresseerd zijn in het kruisen van genderrollen.

 • Definitie secundant, wat betekent secundant

  Secundant is een term uit de muziektheorie en betekent het volgende: een secundant is een melodische lijn die een octaaf lager of hoger dan de melodische lijn wordt gespeeld. Het is een manier om de melodie te versterken en te verrijken.

 • Definitie schildvulkanen, wat betekent schildvulkanen

  Schildvulkanen zijn vulkanen die een schildvormige berg hebben. Ze worden gevormd door lange perioden van stromende lava die een laag na laag opbouwen. Deze vulkanen hebben meestal een kalme eruptie, waardoor de lava in een brede stroom stroomt. Deze stroomt over de zijkanten van de berg, waardoor de berg een schildvormige structuur krijgt. Schildvulkanen zijn […]

 • Definitie crocetta, wat betekent crocetta

  Crocetta is een Italiaanse familienaam. Het is afgeleid van het Latijnse woord “crocis”, wat “kruis” betekent. De naam wordt vaak gebruikt als achternaam, maar kan ook als voornaam worden gebruikt.

 • Definitie osteogenese, wat betekent osteogenese

  Osteogenese is het proces van botvorming. Het is een proces dat wordt geregeld door genetische factoren en omvat de productie van botcellen, de mineralisatie van botweefsel en de groei en remodeling van botweefsel. Het resultaat is een stevig skelet dat het lichaam ondersteunt en beschermt.

 • Definitie toebedeeld, wat betekent toebedeeld

  Toebedeeld is een werkwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het toewijzen van een taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid aan iemand. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het toewijzen van een bepaalde hoeveelheid geld, tijd of middelen aan een bepaald doel.

 • Definitie decimo, wat betekent decimo

  Decimo is een Latijns woord dat “tiende” betekent. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets de tiende in een reeks is. Bijvoorbeeld, als iemand de decimo in een lijst van tien mensen is, betekent dit dat ze de tiende persoon in de lijst zijn.

 • Definitie verlengstukwinst, wat betekent verlengstukwinst

  Verlengstukwinst is een term die wordt gebruikt om de winst te beschrijven die een bedrijf maakt als gevolg van het verlengen van de levensduur van een product of dienst. Het is een manier om de waarde van een bedrijf te verhogen door het verlengen van de levensduur van een product of dienst. Dit kan worden […]

 • Definitie hakkelbout, wat betekent hakkelbout

  Een hakkelbout is een bout met een kop in de vorm van een hak, waardoor het gemakkelijker is om de bout vast te draaien. De hakkelbout wordt vaak gebruikt in constructies waar een hoge mate van stevigheid vereist is.

 • Definitie arvy, wat betekent arvy

  Arvy is een Nederlandse term die wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die een grote mate van zelfvertrouwen heeft. Het is een combinatie van de woorden arrogant en slim. Deze persoon is vaak zelfverzekerd, maar ook slim en creatief.

 • Definitie bobovac, wat betekent bobovac

  Bobovac is een klein dorp in Bosnië en Herzegovina, gelegen in de gemeente Vareš in de Federatie van Bosnië en Herzegovina. Het dorp ligt in het noordoosten van het land, op ongeveer 25 kilometer van de stad Sarajevo. Bobovac is vooral bekend om zijn middeleeuwse kasteel, dat dateert uit de 15e eeuw. Het kasteel is […]

 • Definitie cint, wat betekent cint

  Cint is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets kleins of onbeduidends aan te duiden. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat niet veel waarde heeft.

 • Definitie таркан, wat betekent таркан

  Tarkaan is een Russisch biermerk dat in de jaren 1990 populair werd. Het is een licht, pilsachtig bier dat wordt gebrouwen met een hoog alcoholpercentage. Het is een van de meest populaire bieren in Rusland en wordt vaak geserveerd bij feestelijke gelegenheden.

 • Definitie rechtsbron, wat betekent rechtsbron

  recht Rechtsbronnen van het Nederlandse recht zijn de bronnen waaruit het Nederlandse recht voortkomt. Deze bronnen zijn onderverdeeld in primaire en secundaire rechtsbronnen. Primaire rechtsbronnen zijn de wetten, verordeningen, besluiten en internationale verdragen die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Secundaire rechtsbronnen zijn de uitspraken van rechters, commentaren van juristen en andere juridische literatuur.

 • Definitie vonyarcvashegy, wat betekent vonyarcvashegy

  Vonyarcvashegy is een plaats in het noordwesten van Hongarije, gelegen aan de oever van het Balatonmeer. Het is een populaire toeristische bestemming, met veel hotels, restaurants, bars en winkels. Er zijn ook veel stranden, waar bezoekers kunnen zwemmen, watersporten en andere activiteiten doen. Er zijn ook veel historische bezienswaardigheden, zoals het kasteel van Vonyarcvashegy en […]

 • Definitie productielocatie, wat betekent productielocatie

  Productielocatie is een plaats waar producten of diensten worden geproduceerd. Het kan een fabriek, een werkplaats, een kantoor of een andere locatie zijn waar mensen of machines werken om producten of diensten te maken. Productielocaties kunnen ook worden gebruikt voor opslag, verpakking, verzending en distributie.